X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry pimp my

(11)
Pimp My Gallardo

Pimp My Gallardo

Odpicuj swoje Gallardo.

07.04.2009
Zobacz więcej »
Pimp my Bonneville

Pimp my Bonneville

Odpicuj swoje auto.

22.12.2008
Zobacz więcej »
Pimp My Enzo

Pimp My Enzo

Odpicuj auto marzeń.

18.09.2008
Zobacz więcej »
Pimp My 60's Sports Car

Pimp My 60's Sports Car

Odpicuj swoje luksusowe auto.

25.06.2008
Zobacz więcej »
Pimp My Mustang

Pimp My Mustang

Odpicuj swojego Mustanga.

28.05.2008
Zobacz więcej »
Pimp My Hummer

Pimp My Hummer

Odpicuj swojego Hummera.

15.05.2008
Zobacz więcej »
Pimp my Car

Pimp my Car

Odipcuj swoje auto jak tylko zechcesz.

25.04.2008
Zobacz więcej »
Pimp my Corvette

Pimp my Corvette

Odpicuj swoją Corvette.

31.01.2008
Zobacz więcej »
Pimp My Viper

Pimp My Viper

Odpicuj swojego Vipera.

09.11.2007
Zobacz więcej »