X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry piłki

(14)
Soccer Dodger

Soccer Dodger

Po raz kolejny dziś spróbujemy nakłonić Cię do biegania - spróbuj biec...

27.11.2014
Zobacz więcej »
Ninja Referee

Ninja Referee

Zagraj jako sędzia-ninja i pokaż wszystkim swoje umiejętności siekania...

12.09.2014
Zobacz więcej »
Bubble Sky

Bubble Sky

Twoim zadaniem jest łączenie piłek jednego koloru w grupy - każda komb...

07.08.2014
Zobacz więcej »
Goo Balls

Goo Balls

Uzależniająca gra, w której Twoim zadaniem jest łączenie Goo-piłek, że...

15.05.2014
Zobacz więcej »
Cubium

Cubium

Celem tej gry opartej o zasady fizyki jest zniszczenie wieży widocznej...

25.03.2014
Zobacz więcej »
Pixel Explorer

Pixel Explorer

Przenieś się do świata pikseli, w którym będziesz miał kontrolę nad cz...

24.02.2014
Zobacz więcej »
Protect the flower

Protect the flower

Piłki spadają z nieba i chcą zniszczyć Twoje kwiatki, a tak przecież n...

20.09.2013
Zobacz więcej »
Magic Color Infection

Magic Color Infection

Kolejna odsłona logicznej gry, w której zadaniem śmiałków jest zainfek...

23.07.2013
Zobacz więcej »
Color Ball 2

Color Ball 2

Steruj kolorową piłką i zaznaczaj inne, które są tego samego koloru. T...

22.10.2012
Zobacz więcej »