X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry owca

(6)
Haystax

Haystax

Rzucaliście kiedyś owcą? Nie? I bardzo dobrze, bo nie można krzywdzić ...

23.09.2017
Zobacz więcej »
Little Shepherd

Little Shepherd

Gra symulacyjna, w której wcielasz się w postać młodego pasterza, któr...

29.07.2014
Zobacz więcej »
Run Ram Run

Run Ram Run

Owca o imieniu Ram bardzo się spieszy i potrzebuje Twojej pomocy, żeby...

07.10.2013
Zobacz więcej »
King Rolla

King Rolla

Twój zamek jest pełen owiec, które przeszkadzają Ci w spaniu, co wywoł...

21.08.2013
Zobacz więcej »
Chuck the Sheep

Chuck the Sheep

Pewna owca ma dość codziennego wypasu na pastwiskach i pragnie zrealz...

14.09.2012
Zobacz więcej »
Running Sheep

Running Sheep

Pomóż swojej owcy wygrać wyścig i pokonać wszystkie przeszkody! Zbiera...

13.10.2011
Zobacz więcej »