X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry odpicuj brykę

(34)
Pimp My Infiniti FX 45

Pimp My Infiniti FX 45

Odpicuj sobie Infiniti jak tylko zechcesz:)

07.03.2010
Zobacz więcej »
Fix My Car Classic Car

Fix My Car Classic Car

Postaraj się złożyć i odpicować leciwe auto.

03.03.2010
Zobacz więcej »
Pimp My Mercedes-Benz SLR 722

Pimp My Mercedes-Benz SLR 722

Odpicuj sobie Mercedesa.

10.02.2010
Zobacz więcej »
Tune My Ferrari F430

Tune My Ferrari F430

Odpicuj swoje Ferarri jak zechcesz.

22.01.2010
Zobacz więcej »
Lamborghini Design

Lamborghini Design

Odpicuj sobie Lambo jak tylko zechcesz.

21.01.2010
Zobacz więcej »
Pimp my cute Car

Pimp my cute Car

Odpicuj sobie sportowe auto.

08.11.2009
Zobacz więcej »
Boost Up Your Car with Harry

Boost Up Your Car with Harry

Odpicuj swoje auto i osiągnij jak najwyższy poziom akceptacji.

25.10.2009
Zobacz więcej »
458 Italia Tunning

458 Italia Tunning

Odmień swoje auto jak tylko zechcesz.

14.10.2009
Zobacz więcej »
Tune & Race: Convertible Supercar

Tune & Race: Convertible Supercar

Odpicuj brykę i stan do wyścigu na 1/4 mili. Sterowanie: spacja- gaz; ...

09.09.2009
Zobacz więcej »