X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry niszczenie

(6)
The Skull Kid

The Skull Kid

Propozycja dla osób, które lubią testować swoje zdolności w zakresie ....

19.02.2018
Zobacz więcej »
Big Bad Ape

Big Bad Ape

Jesteś wielką małpą, prawie jak King Kong, którą ktoś bardzo mocno zde...

05.02.2018
Zobacz więcej »
Crash The City

Crash The City

Jesteś kierowcą wielkiej niszczarki, a Twoim zadaniem jest tylko ... d...

17.01.2018
Zobacz więcej »
Drive To Wreck 2

Drive To Wreck 2

Twoim zadaniem jest przeprowadzenia wielkiego żurawia przez góry i inn...

07.08.2014
Zobacz więcej »
Pirates Blast

Pirates Blast

Jesteś kapitanem statku, który został zaatakowany przez wrogie rakiety...

19.03.2012
Zobacz więcej »
Conqueror Torch

Conqueror Torch

Pokonaj planszę tym dosyć dziwnym pojazdem/katapultą i zniszcz wszystk...

24.12.2011
Zobacz więcej »