X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.
Gry ekonomiczne w których naszym celem jest zakup nieruchomości po niskiej cenie i sprzedaży w najkorzystniejszym według nas momencie. Oferujemy 11 gry nieruchomości. Przykładowe tytuły: Villa Village, Jane's Realty, Mansion: Impossible.

gry nieruchomości

Ilość gier w tagu: 11

Gry ekonomiczne w których naszym celem jest zakup nieruchomości po niskiej cenie i sprzedaży w najkorzystniejszym według nas momencie. Oferujemy 11 gry nieruchomości. Przykładowe tytuły: Villa Village, Jane's Realty, Mansion: Impossible.

Mansion: Impossible

Mansion: Impossible

Gra w której będziesz mógł się wcielić w postać osoby zarządzającej ni...

11.03.2012
Zobacz więcej »
Villa Village

Villa Village

Rozbudowana gra ekonomiczna. Spróbuj stworzyć luksusowe osiedle i zaro...

08.02.2012
Zobacz więcej »
Build A Lot

Build A Lot

Build-A-Lot stawia przed Tobą wyzwanie podjęcia wyboru drogi, dzięki k...

02.04.2010
Zobacz więcej »
Jane's Realty

Jane's Realty

Pomóż Jane zagospodarować teren i urządzić domy. Zarobioną kasę inwest...

03.11.2009
Zobacz więcej »
Mortgage Meldown

Mortgage Meldown

Gierka ekonomiczna, w której musisz tanio kupować, drogo sprzedawać, w...

01.09.2009
Zobacz więcej »
Avalon Tycon Mansion

Avalon Tycon Mansion

Kupuj nieruchomości po niskich cenach i sprzedawaj w najkorzystniejszy...

30.06.2009
Zobacz więcej »
Real Estate Tycoon

Real Estate Tycoon

Kupuj tanio domy, trzymaj je jak najdłużej i sprzedawaj gdy osiągną wy...

06.05.2009
Zobacz więcej »
Bush Shoot-Out

Bush Shoot-Out

Należy ustrzelić Busha w Białym Domu

09.12.2008
Zobacz więcej »
Real Estate Tycoon

Real Estate Tycoon

Kupuj i sprzedawaj domy tak aby zarobić na ogromną posiadłość.

23.12.2007
Zobacz więcej »