X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry narzędzia

(7)
Snail Bob

Snail Bob

Slimak Bob potrzebuje nowego domu - użyj potrzebnych narzędzi i przepr...

02.01.2018
Zobacz więcej »
Back to the Roots

Back to the Roots

Mary i Billy właśnie kupili sobie farmę, ale nie mają w rolnictwie żad...

27.06.2015
Zobacz więcej »
The Thief of Sherwood

The Thief of Sherwood

Mieszkańcy Sherwood stracili swoje prace, a do tego nie mogą odnaleźć ...

08.05.2015
Zobacz więcej »
Pick n Dig

Pick n Dig

Pick and Dig jest grą logiczną, w której musisz zbierać narzędzia potr...

15.06.2014
Zobacz więcej »
Cubium

Cubium

Celem tej gry opartej o zasady fizyki jest zniszczenie wieży widocznej...

25.03.2014
Zobacz więcej »
My Little Circuits

My Little Circuits

Daleko w kosmosie jest mała planeta zamieszkana przez małe roboty - do...

12.02.2014
Zobacz więcej »
Toy Shop

Toy Shop

Zabaw się w majsterkowicza. Jestes właścicielem własnego warsztatu z z...

17.03.2012
Zobacz więcej »