X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry naboje

(9)
Ricochet Kills Siberia

Ricochet Kills Siberia

sprawdź swoje umiejętności strzeleckie stając naprzeciw niebezpiecznyc...

14.12.2017
Zobacz więcej »
Gun Zombie Gun

Gun Zombie Gun

Masz ograniczoną ilość nabojów i zombie do zabicia, by ukończyć poziom...

14.04.2016
Zobacz więcej »
Finger VS Guns

Finger VS Guns

Czy Twój palecj jest gotowy na posmakowanie pocisków? Mamy nadzieję, ż...

24.02.2015
Zobacz więcej »
Let The Bullet Fly

Let The Bullet Fly

Ta gra jest sprawdzianem zręczności - pomysł wziął się po obejrzeniu j...

11.02.2015
Zobacz więcej »
Space Wonder

Space Wonder

Space Wonder jest grą typu shoot'em up, w której celem jest pozbycie s...

20.01.2015
Zobacz więcej »
The Last Bullet 2

The Last Bullet 2

Twoje zadanie jest proste - atakują Cię siły przeciwnika, a Ty musisz...

29.11.2013
Zobacz więcej »
10 more bullets

10 more bullets

Ile statków jesteś w stanie zniszczyć mając do dyspozycji 10 strzałów?...

26.11.2013
Zobacz więcej »
Twister Roundup

Twister Roundup

Dzielny zawodniku, dosiądź tak wielu zwierząt jak to tylko możliwe, al...

19.08.2013
Zobacz więcej »
Rapid Reaction Xenon

Rapid Reaction Xenon

Szereg zadań do wykonania na czas. Będziesz musiał m.in. znaleźć różni...

23.12.2012
Zobacz więcej »