X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry most

(15)
Bridge Tactics

Bridge Tactics

Myślisz, że potrafisz tak rozłożyć ładunki wybuchowe na moście, żeby z...

04.04.2018
Zobacz więcej »
Terrorist Despoiler 2

Terrorist Despoiler 2

Terroryści tym razem wzięli na cel Europę i planują wysadzić słynne bu...

07.10.2015
Zobacz więcej »
Firebug

Firebug

Pomóż płomykowi ukończyć każdy poziom i przy okazji zebrać żelkowe fas...

13.02.2014
Zobacz więcej »
Birdie Hop-Hop

Birdie Hop-Hop

Most jest zepsuty, a grupa wędrownych "ptaków" musi przedostać się na ...

10.02.2014
Zobacz więcej »
Falling Bridge

Falling Bridge

Wsiadaj na swój rower i uciekaj przed zawalającym się mostem! Po drodz...

10.09.2013
Zobacz więcej »
Bridge Builder

Bridge Builder

Zostań inżynierem i projektuj mosty. Do dyspozycji masz określoną licz...

14.01.2013
Zobacz więcej »
Bridge Tactics 2

Bridge Tactics 2

Rozmieść ładunki i wysadź most w powietrze. Pamiętaj, że do zaliczenia...

20.09.2012
Zobacz więcej »
Dynamite Train

Dynamite Train

Podłóż ładunki wybuchowe i zniszcz przejeżdżający po moście pociąg. Pa...

08.09.2012
Zobacz więcej »
Tom and Jerry: Rig a Bridge

Tom and Jerry: Rig a Bridge

Pamiętacie Toma i Jerry'ego? Na pewno tak! A graliście w grę logiczną ...

04.08.2012
Zobacz więcej »