X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry miś

(12)
Little Bear! Run!

Little Bear! Run!

Pomocy, pomocy, mały niedźwiadek potrzebuje pomocy - musi szybko dobie...

03.11.2015
Zobacz więcej »
Flappy Panda

Flappy Panda

Był już Flappy Bird, a teraz przyszła pora na ... pandę, która też zap...

21.04.2015
Zobacz więcej »
Crazy Koala

Crazy Koala

Jeśli wydawało się Wam, że koale to słodki i sympatyczne miśki, to ......

18.04.2014
Zobacz więcej »
3 Pandas

3 Pandas

Trzy pandy zostały złapane i uwięzione przez piratów. Pomóż im wydosta...

09.12.2012
Zobacz więcej »
Lolo Bear

Lolo Bear

Musisz pozbyć się elementów w taki sposób, aby miś bezpiecznie wylądow...

07.12.2012
Zobacz więcej »
Ninja Bear

Ninja Bear

Dzielny niedźwiedź i jego syn wypoczywali w domu. Nagle potwory, które...

19.08.2012
Zobacz więcej »
Bear Loves Cake

Bear Loves Cake

Tortowa odmiana przestrzennego "Tetrisa". Pomóż sympatycznemu misiowi ...

01.08.2012
Zobacz więcej »
Teddy's Excellent Adventure

Teddy's Excellent Adventure

Pewnego letniego dnia rodzina wyruszyła na piknik. Nagle na ulicę wysk...

04.07.2012
Zobacz więcej »
My Kind Bear

My Kind Bear

Gra dla dzieci, w której musimy wdrapać się misiem jak najwyżej na dr...

13.05.2012
Zobacz więcej »