X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry memo

(22)
Christmas Memo

Christmas Memo

Świąteczna gierka. Zaznaczaj pary leżące w jednej linii, zbieraj punkt...

06.12.2011
Zobacz więcej »
Matching Dinner

Matching Dinner

Zapamiętaj układ dań na talerzach i odtwórz go nim skończy się czas.

15.01.2011
Zobacz więcej »
Christmas Memory Game

Christmas Memory Game

Znajdź parę dla każdego z obrazków i zgarnij jak najwięcej punktów.

06.12.2010
Zobacz więcej »
MindShuffle

MindShuffle

Zapamiętaj układ prezentów i połącz je w pary. Pamiętaj że masz ograni...

20.11.2010
Zobacz więcej »
Matching Beauties

Matching Beauties

Gra typu memo. Zapamiętaj gdzie znajdują się dziewczyny i połącz jedna...

01.10.2010
Zobacz więcej »
Twindows

Twindows

Odszukaj te same osoby pojawiające się w oknach. Sterowanie myszką.

05.09.2010
Zobacz więcej »
Celebrity Memory

Celebrity Memory

Odnajdź dwa zdjęcia tej samej gwiazdy ekranu, w jak najkrótszym czasie...

29.06.2010
Zobacz więcej »
Dinosaur Eggs

Dinosaur Eggs

Klikaj na 2 jaja nie blokowane przez inne jaja, aby je otworzyć i znal...

04.04.2010
Zobacz więcej »
Horror Icons

Horror Icons

Gra memo oparta o postacie z kultowych horrorów.

09.11.2009
Zobacz więcej »