X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry małpka

(6)
Funny Monkey Puzzle

Funny Monkey Puzzle

Funny Monkey to świetna małpka, która uwielbia pozować do zdjęć, a nas...

22.06.2015
Zobacz więcej »
Monkey In Banana

Monkey In Banana

Czy może być coś bardziej uroczego niż małpka wcinająca banany? Pewnie...

14.01.2014
Zobacz więcej »
Forest Buddy

Forest Buddy

Małpka jest dobrym duchem dżungli i pomaga innym zwierzakom w bezpiecz...

04.12.2013
Zobacz więcej »
Ape Idols

Ape Idols

Magiczne posągi bardzo zainteresowały ciekawską małpkę, która postanow...

24.10.2013
Zobacz więcej »
Monkey GO Happy - The Castle

Monkey GO Happy - The Castle

Pamiętacie wiecznie smutne małpki, które trzeba pocieszyć? To dobrze, ...

12.07.2013
Zobacz więcej »
Monty's Moon

Monty's Moon

Pomóż Monty'emu dotrzeć na księżyć - Twoja przygoda z pewnością nie bę...

27.06.2013
Zobacz więcej »