X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry lasery

(19)
Trapped Ball 2

Trapped Ball 2

"Trapped Ball" powraca z jeszcze trudniejszymi poziomami, pełnymi kłop...

20.08.2014
Zobacz więcej »
UFO Lazzle

UFO Lazzle

Pomóż kosmitom napełnić ich wielki statek kosmiczny energią komórkową!...

27.11.2013
Zobacz więcej »
Reflector

Reflector

To świetna gra logiczna, w której trzeba wykazać się tęgim umysłem, że...

19.09.2013
Zobacz więcej »
Infinite Refraction

Infinite Refraction

Uruchom lasery, żeby zasilić statek kosmiczny i wyruszyć w przygodę sw...

09.09.2013
Zobacz więcej »
Tech Wars

Tech Wars

Zostań mistrzem areny. Steruj mechanicznym pojazdem i odeprzyj atak wr...

19.11.2012
Zobacz więcej »
Chromatronix

Chromatronix

Gra logiczna w starym stylu. Przesuń wszystkie elementy tak, wszystkie...

10.10.2012
Zobacz więcej »
DS Flux

DS Flux

Zostajesz pilotem statku kosmicznego. Twoje zadanie polega na obronie ...

30.09.2012
Zobacz więcej »
Hover Bot Arena 2

Hover Bot Arena 2

Druga część walk robotów. Steruj maszyną tak, aby zniszczyć wszystkich...

29.09.2012
Zobacz więcej »
Enigmata

Enigmata

Świetna kosmiczna strzelanina. Na początku wybierasz jeden z trzech do...

27.09.2012
Zobacz więcej »