X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry las

(36)
Escape Escape

Escape Escape

Uciekaj, uciekaj ile sił w nogach i w ... głowie, bo tylko dzięki odna...

11.09.2015
Zobacz więcej »
Spook Pang

Spook Pang

Mała czarownica trochę narozrabiała ... eksperymentowała i ściągnęła d...

26.07.2015
Zobacz więcej »
Secret Forest Escape

Secret Forest Escape

Las, w którym zostałeś uwięziony, jest wielki i przerażający, ale mamy...

15.07.2015
Zobacz więcej »
Forest Bully

Forest Bully

Ocal las przed zniszczeniem, które niosą roboty - nie pozwól, by wycię...

20.05.2015
Zobacz więcej »
The Thief of Sherwood

The Thief of Sherwood

Mieszkańcy Sherwood stracili swoje prace, a do tego nie mogą odnaleźć ...

08.05.2015
Zobacz więcej »
Red Girl in the Woods

Red Girl in the Woods

Czerwony kapturek znalazł się w fantastycznym świecie, gdzie zbiera .....

14.04.2015
Zobacz więcej »
The First Settlers

The First Settlers

Marlene bardzo lubi pomagać innym i zostaje w kontakcie z osadnikami z...

18.02.2015
Zobacz więcej »
Causality Camp

Causality Camp

Wielbiciele obozów przetrwania wybrali się na ostatni rad w tym roku -...

20.01.2015
Zobacz więcej »
The Broken Compass

The Broken Compass

Darren poszedł do wielkiego lasu, zaszedł bardzo daleko i zorientował ...

21.11.2014
Zobacz więcej »