X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry książę

(11)
The Angle Of Love

The Angle Of Love

Książę i księżniczka są zakochani, ale zły czarodziej postanowił popsu...

31.03.2015
Zobacz więcej »
Care Cute Frog

Care Cute Frog

Ta mała żabka to książę, którego trzeba pokochać - potrzebuje bowiem o...

23.01.2015
Zobacz więcej »
Tower Moon

Tower Moon

Książę został porwany przez złośliwego smoka, tylko księżniczka został...

12.06.2014
Zobacz więcej »
Ninja Frog

Ninja Frog

Guide Kaeru jest księciem zamienionym w żabę, a następnie w ninję! Ter...

03.04.2014
Zobacz więcej »
Prince and princess elope

Prince and princess elope

Książę owocowego królestwa zakochał się w księżniczce z wrogiego teryt...

24.01.2014
Zobacz więcej »
The Prince Edward

The Prince Edward

Wcielasz się w postać księcia Edwarda. Nasz bohater ma do wykonania ki...

10.12.2012
Zobacz więcej »
Save The Princess

Save The Princess

Księżniczka znajduje się w niebezpieczeństwie. Książę już pędzi na rat...

24.11.2012
Zobacz więcej »
Save Harry

Save Harry

Pomóż księciowi Harremu uniknąć kompromitacji. Unikaj wścibskich oczu ...

04.09.2012
Zobacz więcej »
Ninja Frog

Ninja Frog

Zła czarownica zamieniła księcia w żabę. Ten zdesperowany udał się w p...

27.07.2012
Zobacz więcej »