X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry kryształy

(22)
Love Factory

Love Factory

Fabryka miłości jest niczym innym jak grą logiczną polegającą na łącze...

16.02.2015
Zobacz więcej »
Crystal Clear

Crystal Clear

Połącz minimum 5 klejnotów tego samego koloru, żeby usunąć je z plansz...

19.09.2014
Zobacz więcej »
Puzzle Craft

Puzzle Craft

Ułóż razem trzy lub więcej czarodziejskich obiektów i po prostu spróbu...

22.08.2014
Zobacz więcej »
Mushroom Showdown

Mushroom Showdown

Pokonaj trujące grzyby rzucając w nie żołędziami, a w międzyczasie pró...

22.08.2014
Zobacz więcej »
Crystal Ball

Crystal Ball

Klasyczna gra logiczna z magicznymi kulami spadającymi z nieba, które ...

05.02.2014
Zobacz więcej »
Super Gemget

Super Gemget

Gemget powraca, tym razem w wersji SUPER - jeszcze więcej gemów do zeb...

05.02.2014
Zobacz więcej »
Keeper of the Grove

Keeper of the Grove

Wredne stworzenia są na swojej drodze do magicznego gaju, który chcą o...

30.12.2013
Zobacz więcej »
HexMatch

HexMatch

Jeśli lubicie gry polegające na łączeniu w grupy kryształków o tych sa...

14.10.2013
Zobacz więcej »
Gem Matching 3D

Gem Matching 3D

Czy jest coś lepszego niż łączenie kryształków w 3D? Oczywiście, że ni...

14.10.2013
Zobacz więcej »