X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.
Wciel się w rolę zarządzającego całym lotniskiem i zrób wszystko, aby nie doprowadzić do katastrofy. Zagrasz u nas w 12 gry kontrola lotów. Przykładowe tytuły: Sim Air Traffic, Airport Mania, Air Traffic Chief.

gry kontrola lotów

Ilość gier w tagu: 12

Wciel się w rolę zarządzającego całym lotniskiem i zrób wszystko, aby nie doprowadzić do katastrofy. Zagrasz u nas w 12 gry kontrola lotów. Przykładowe tytuły: Sim Air Traffic, Airport Mania, Air Traffic Chief.

Airport Madness 4 Lite

Airport Madness 4 Lite

Klasuyczna gra lotniskowa, w której wcielasz się w kontrolera lotów. L...

07.09.2012
Zobacz więcej »
Now Boarding First Class

Now Boarding First Class

Zarządzasz całym lotniskiem i to odpowiadasz za wszystko co się na nim...

26.03.2012
Zobacz więcej »
Aiport Madness

Aiport Madness

Pracujesz jako kontroler lotów na lotnisku. Masz bardzo odpowiedzialne...

08.02.2012
Zobacz więcej »
Air Traffic Control

Air Traffic Control

Zostań kontrolerem ruchu lotniczego na jednym z dużych lotnisk i posta...

06.02.2012
Zobacz więcej »
Saucer Panic!

Saucer Panic!

Kosmiczna kontrola lotów - awansuj w pracy polegającej na kierowaniu u...

06.07.2010
Zobacz więcej »
Airfield Mayhem

Airfield Mayhem

Zarządzaj ruchem w porcie lotniczym i niedopuść do żadnej kolizji! Ste...

09.04.2010
Zobacz więcej »
Air Traffic Chief

Air Traffic Chief

Zarządzasz portem lotniczym. Rysuj samolotom i helikopterom drogę do p...

30.12.2009
Zobacz więcej »
Sim Air Traffic

Sim Air Traffic

Wciel się w kontrolera lotów i zrób wszystko, aby nie doszło do katast...

08.12.2009
Zobacz więcej »
Airport Mania

Airport Mania

Zostań kontrolerem lotów i zadbaj o porządek na lotnisku. Zgarnij jak ...

23.07.2009
Zobacz więcej »