X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.
Gry z katapultą charakteryzują się tym, że naszym zadaniem jest takie wyrzucenie głównego bohatera w powietrze, aby poleciał jak najdalej. Przykładowe tytuły: Age of War, Flight of the Hamsters, Rocket Toilet

gry katapulta

Ilość gier w tagu: 51

Gry z katapultą charakteryzują się tym, że naszym zadaniem jest takie wyrzucenie głównego bohatera w powietrze, aby poleciał jak najdalej. Przykładowe tytuły: Age of War, Flight of the Hamsters, Rocket Toilet

The Chinese Professor

The Chinese Professor

Pomóż profesorowi Chanowi kontrolować jego nową katapultę - spróbuj wy...

15.07.2014
Zobacz więcej »
Ice Castle Blaster

Ice Castle Blaster

Twoje zadanie wygląda następująco - zbierasz swoją armię, a następnie ...

30.06.2014
Zobacz więcej »
Brave Kings: Level Pack

Brave Kings: Level Pack

Paczka dodatkowych poziomów do "Brave Kings". Strzelaj do przeciwników...

03.11.2012
Zobacz więcej »
Brave Kings

Brave Kings

Czas na przejęcie władzy nad królestwem. Użyj broni do wyeliminowania ...

03.11.2012
Zobacz więcej »
Rings of Freedom

Rings of Freedom

Fajna i dość wymagająca gra, której strzelasz okiem z katapulty. Na pi...

20.09.2012
Zobacz więcej »
Catapult Madness

Catapult Madness

Król ze swoimi poddanymi zostali oblężeni w zamku. Władca postanowił w...

11.09.2012
Zobacz więcej »
Nerdy Nom Nom

Nerdy Nom Nom

Wystrzel dzieciaki i zbierz wszystkie hamburgery, które znajdują się n...

16.07.2012
Zobacz więcej »
Go Go Goblin

Go Go Goblin

Wystrzel goblina z katapulty. Twoje zadanie to osiągnięcie jak najleps...

30.06.2012
Zobacz więcej »
Zombie Catapult

Zombie Catapult

Zabawna gierka, w której musisz wystrzelić zombie z katapulty w taki s...

25.04.2012
Zobacz więcej »