X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry karetka

(6)
Emergency Van Jigsaw Puzzle

Emergency Van Jigsaw Puzzle

Może układanie karetki z puzzli to nie to samo, co jazda nią i ratowan...

10.01.2015
Zobacz więcej »
Ambulance Truck Rider

Ambulance Truck Rider

Zostań kierowcą karetki i zawieź jak najszybciej pacjenta do szpitala....

03.07.2012
Zobacz więcej »
Ambulance Truck Driver

Ambulance Truck Driver

Wcielasz się w rolę kierowcy karetki. W pierwszym etapie wyjeżdżasz po...

26.05.2012
Zobacz więcej »
Vehicles 2

Vehicles 2

Sterujesz jednocześnie karetką, policyjnym radiowozem, a także autem s...

27.04.2012
Zobacz więcej »
Emergency Response Unit

Emergency Response Unit

Na początku wybierz region świata, w którym zamierzasz działać. Przejd...

16.03.2012
Zobacz więcej »
Ambulance Rush

Ambulance Rush

Czy zastanawialiście się kiedyś jak to jest być kierowcą karetki? Kilk...

30.07.2009
Zobacz więcej »