X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.
Poprowadź własny hotel i spełniaj zachcianki przychodzących gości. Zbierz jak najwięcej pieniędzy, które pozwolą na rozbudowę hotelu. Przykładowe gry hotel: Jane's Hotel, Robinson Hotel.

gry hotel

Ilość gier w tagu: 16

Poprowadź własny hotel i spełniaj zachcianki przychodzących gości. Zbierz jak najwięcej pieniędzy, które pozwolą na rozbudowę hotelu. Przykładowe gry hotel: Jane's Hotel, Robinson Hotel.

Hotel of Illusions

Hotel of Illusions

Hotel of Illusions jest perfekcyjnie zaprojektowanym miejscem, które p...

30.04.2015
Zobacz więcej »
Tower of ZZZ

Tower of ZZZ

Goście Twojego hotelu nagle zaczęli lunatykować i teraz Ty musisz ich ...

15.06.2014
Zobacz więcej »
Hotel Baron

Hotel Baron

Jesteś człowiekiem, który marzy o własnym 5-gwiazdkowym hotelu i ma za...

12.05.2014
Zobacz więcej »
Bed and Breakfast 3

Bed and Breakfast 3

Przygotuj się do kontynuacji popularnej gry, w której zadaniem gracza ...

26.01.2014
Zobacz więcej »
Room Expedition 4

Room Expedition 4

Ta gra wyzywa Cię do znalezienia 130 obiektów ukrytych w całym hotelow...

09.12.2013
Zobacz więcej »
Hamster Hotel

Hamster Hotel

Chomik Max wreszcie spełnił swoje marzenie - otworzył własny hotel. Po...

04.10.2012
Zobacz więcej »
Innkeeper

Innkeeper

Poprowadź własny hotel i spraw by goście odwiedzający go byli zadowole...

11.08.2012
Zobacz więcej »
Hotel Baron

Hotel Baron

Jedni nazwaliby tę produkcję grą ekonomiczną. Inni - symulatorem hotel...

04.08.2012
Zobacz więcej »
Jane's Hotel

Jane's Hotel

Jane potrzebuje pomocy przy właściwym kierowaniu hotelem. Priorytet to...

03.03.2012
Zobacz więcej »