X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry historia

(6)
The Pacific Guadalcanal Campaign

The Pacific Guadalcanal Campaign

Dołącz do walki przeciwko wrogim wojskom w naszej wymagającej strategi...

04.03.2016
Zobacz więcej »
Battle Gear

Battle Gear

Napisz historię od początku i podbij świat wcielając się w jedno z wyb...

30.10.2014
Zobacz więcej »
StoryShift

StoryShift

StoryShift to platformówka, w której to gracze decydują o przebiegu fa...

27.02.2014
Zobacz więcej »
Pretentious Game 3

Pretentious Game 3

Kontynuacja wspaniałej gry, w której poznasz pozostałą część przygody ...

21.08.2013
Zobacz więcej »
Broken Dreams

Broken Dreams

Co może być przyjemniejszego niż piękna artystyczna gra o miłości? Nic...

21.07.2013
Zobacz więcej »
Music Box Of Life 2

Music Box Of Life 2

Druga częśc gry, w której musimy wykazać się niezłą spostrzegawczością...

18.08.2012
Zobacz więcej »