X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry happy tree friends

(4)
Hare Trigger

Hare Trigger

Wystrzel zajączka jak najdalej potrafisz! Sterowanie strzałkami; spacj...

11.03.2010
Zobacz więcej »
Lumpy Artist

Lumpy Artist

Gra dla graczy od 16 roku życia!! Twoim zadaniem jest utrzymanie jak n...

08.04.2009
Zobacz więcej »
Sweet Ride Skate Part 11

Sweet Ride Skate Part 11

Wesołe wiewiórki z kreskówki "Happy Three Friends" wkraczaja do akcji....

02.04.2009
Zobacz więcej »
Sweet Ride Skate Part 11

Sweet Ride Skate Part 11

Gra od 16 roku życia!! Przejedź jak najdłuższy dystans słodkim królicz...

17.10.2007
Zobacz więcej »