X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry gold miner

(25)
Gold Miner

Gold Miner

Jesteś zapalonym poszukiwaczem złota, ale i nie tylko. To co uda Ci si...

28.03.2012
Zobacz więcej »
Gold Digger

Gold Digger

Twoim zadaniem jest zebranie odpowiedniej ilości złota aby przejść do ...

11.03.2012
Zobacz więcej »
Money Miner 2

Money Miner 2

Zbierz drogocenne kamienie i postaraj się przejść do kolejnego etapu. ...

24.01.2012
Zobacz więcej »
Gold Fishing

Gold Fishing

Schwytaj drogocenne kamienie i zgarnij wymaganą kasy, aby móc przejść ...

24.01.2012
Zobacz więcej »
Valentiner

Valentiner

Zbierz jak największe kawałki złota i zdobądź jak najwięcej punktów. S...

20.01.2012
Zobacz więcej »
7 moves

7 moves

Przygoda, w której wcielasz się w poszukiwacza skarbów. Masz 7 kroków,...

04.11.2011
Zobacz więcej »
Pickpick

Pickpick

Zbierz owoce tak aby zdobyć wymaganą liczbę punktów. Uważaj na małpę k...

19.11.2010
Zobacz więcej »
Happy Fishing

Happy Fishing

Pomóż kociakowi wyłowić napoje i zdobądź wymaganą liczbę punktów aby p...

07.09.2010
Zobacz więcej »
Miner Discoverer

Miner Discoverer

Zbierz wszystkie cenne monety w ściśle określonym czasie i zdobądź jak...

04.08.2010
Zobacz więcej »