X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry gobliny

(14)
Clash of Goblins

Clash of Goblins

Świetna strzelanka z setkami przeciwników, broni, udoskonaleń i wszyst...

30.03.2015
Zobacz więcej »
Dwarfs Under Siege

Dwarfs Under Siege

Krasnoludy są w ogromnym niebezpieczeństwie, bo ich dom został zaatako...

30.09.2014
Zobacz więcej »
The War Cry

The War Cry

Musisz znaleźć sposób, żeby ochronić wioskę przed armią goblinów! Najl...

06.05.2014
Zobacz więcej »
Goblins at the Gates

Goblins at the Gates

Użyj łuków, kuszy i zabójczej magii, żeby wyciąć w pień armię goblinów...

26.08.2013
Zobacz więcej »
Kung Fu Attack!

Kung Fu Attack!

Zostań wojonwikiem kung fu i przeżyj wielką przygodę. Przejdź przez la...

23.08.2012
Zobacz więcej »
Whack A Gob: Gore Edition

Whack A Gob: Gore Edition

Wciel się w postać wikinga i wal młotem w gobliny. Im więcej przeciwni...

23.08.2012
Zobacz więcej »
Ghosts'n Goblins

Ghosts'n Goblins

Klasyczna platformówka w wersji flash. Wcielasz się w postać rycerza, ...

23.08.2012
Zobacz więcej »
The Rise Of A Knight

The Rise Of A Knight

Księżniczka ruszyła w podróż do króla, swojego ojca. Nagle pojawiła si...

22.08.2012
Zobacz więcej »
Troll's Rage

Troll's Rage

Gobliny zamknęły w więzieniu trolla i zrobiły z niego niewolnika. Ten ...

06.08.2012
Zobacz więcej »