X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry gitara

(14)
Goatee Guitar

Goatee Guitar

Wymiataj jak prawdziwy gitarzysta podczas koncertu, graj właściwe nuty...

18.11.2013
Zobacz więcej »
Santa Rockstar 5

Santa Rockstar 5

Coś dla wielbicieli "Guitar Hero". Renifer Rudolf musi uratować święta...

02.01.2013
Zobacz więcej »
Super Crazy Guitar Maniac Deluxe 4

Super Crazy Guitar Maniac Deluxe 4

Zostań prawdziwym wirtuozem gitary i wymiataj jak najlepsi. Wybierz pi...

20.08.2012
Zobacz więcej »
Super Crazy Guitar 3

Super Crazy Guitar 3

Zostań prawdziwym wymiataczem gitorowym. Wybierz wiosło, utwór muzyczn...

20.08.2012
Zobacz więcej »
Super Crazy Guitar Maniac Deluxe

Super Crazy Guitar Maniac Deluxe

Zagraj na gitarze najlepiej jak potrafisz. Sterowanie strzałkami.

05.04.2009
Zobacz więcej »
Super Crazy Guitar Maniac Deluxe

Super Crazy Guitar Maniac Deluxe

Zostań prawdziwym rockowym wymiataczem! Złap za wiosło i pokaż na co C...

17.12.2008
Zobacz więcej »
Guitar master

Guitar master

Uzyskanie wszystkich gwiazdek na wszystkich gitarach odblokuje piosenk...

15.07.2008
Zobacz więcej »
Guitar Geek

Guitar Geek

Zobacz czy dobrze pójdzie Tobie gra na gitarze. Sterowanie A,S,D,F. Wy...

10.05.2008
Zobacz więcej »
Guitar Hero 3

Guitar Hero 3

Poczuj się jak gwiazda rocka i zagraj solówkę na gitarze.

02.05.2008
Zobacz więcej »