X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry geografia

(19)
Europe GeoQuest

Europe GeoQuest

Sprawdź swoją wiedzę geograficzną na temat Europy. Twoje zadanie poleg...

12.11.2009
Zobacz więcej »
The Adventures of Bibo 2

The Adventures of Bibo 2

Idzie sie ludzikiem i omija przeszkody :P

16.02.2008
Zobacz więcej »
Statetris

Statetris

Ciekawa odmiana popularnego tetrisa. Dopasuj podane kraje i ustaw je t...

25.08.2008
Zobacz więcej »
The capitals of europe

The capitals of europe

Sprawdź jak dobrze znasz stolice Europy i pochwal się swoim wynikiem.

14.08.2008
Zobacz więcej »
Mapa Europy

Mapa Europy

Sprawdź jak dobry jesteś z geografii. Po naciśnięciu przycisku "start"...

05.05.2008
Zobacz więcej »
Afryka

Afryka

Sprawdź swoją wiedzę na temat Afryki.

30.11.2007
Zobacz więcej »
Ameryka południowa

Ameryka południowa

Sprawdź swoją wiedzę na temat krajów Ameryki Południowej.

06.04.2008
Zobacz więcej »
Kraje Azjatyckie

Kraje Azjatyckie

Musisz rozpoznać kraje azjatyckie.

17.08.2008
Zobacz więcej »
Stolice Afryki

Stolice Afryki

Sprawdź czy znasz wszystkie stolice Afryki.

12.04.2009
Zobacz więcej »