X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry działo

(27)
Tank Shootout

Tank Shootout

Jak strzelać, to z konkretnego działa, więc tym razem masz do dyspozyc...

28.05.2015
Zobacz więcej »
The Pirates Time

The Pirates Time

W The Pirates Time jesteś piratem, który musi pokonać wroga! Na swoim ...

26.08.2014
Zobacz więcej »
Monstre 2

Monstre 2

Strzelaj różnymi pociskami ze swojego działa i próbuj w ten sposób zbu...

12.08.2014
Zobacz więcej »
Rocket Panda: Flying Cookie Quest

Rocket Panda: Flying Cookie Quest

Wystrzel pandę z armaty. Postaraj się osiągnąć jak najlepszy dystans i...

19.12.2012
Zobacz więcej »
Zuck Launcher

Zuck Launcher

Główny bohater gry ma na imię Zuck. Wystrzel go z armaty i zbierz wszy...

01.12.2012
Zobacz więcej »
Roly Poly Cannon: Bloody Monsters Pack

Roly Poly Cannon: Bloody Monsters Pack

Dodatkowe poziomy do "Roly Poly Cannon". Pakiet jest pełen potworów z ...

29.11.2012
Zobacz więcej »
Roly Poly Cannon 3

Roly Poly Cannon 3

Trzecia odsłona "Roly Poly Cannon". Mając do dyspozycji armatę pozbądź...

29.11.2012
Zobacz więcej »
Artillery Rush

Artillery Rush

Druga Wojna Światowa trwa w najlepsze. Wcielasz się w postać artylerzy...

18.11.2012
Zobacz więcej »
Kaboomz 4

Kaboomz 4

Strzelaj z armaty i zniszcz wszystkie balony. Zwykłe rozwalisz kulami ...

17.10.2012
Zobacz więcej »