X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry diamond

(11)
Diamond Room Escape Red Code 4

Diamond Room Escape Red Code 4

Musisz wydostać się z tajemniczego pokoju. Chodź po pomieszczeniu i pr...

01.12.2011
Zobacz więcej »
Diamond Digger II

Diamond Digger II

Zostajesz wysłany do kopalni diamentów. Znajdź jak najwięcej kruszcu w...

20.05.2011
Zobacz więcej »
Diamond Diver

Diamond Diver

Rozbuduj bazę na jednej z planet. Zbieraj diamenty i za zarobioną kasę...

17.01.2011
Zobacz więcej »
Diamond Bridge Escape

Diamond Bridge Escape

Odszukaj wszystkie diamenty a następnie wydostań się z mostu.

14.12.2010
Zobacz więcej »
Diamond Room Escape 3 Christmas

Diamond Room Escape 3 Christmas

Znajdź 4 diamenty a następnie wydostań się z pomieszczenia.

11.12.2010
Zobacz więcej »
Diamond Mines

Diamond Mines

Zbierz wszystkie diamenty i uważaj na miny. Sterowanie strzałkami.

28.10.2010
Zobacz więcej »
Diamond Room Escape 3

Diamond Room Escape 3

Wydostań się z zamkniętego pokoju.

31.08.2010
Zobacz więcej »
Diamond

Diamond

tetris tylko w nowszej wersji

03.08.2008
Zobacz więcej »
Diamond Mine

Diamond Mine

Gra logiczna, w której naszym zadaniem jest przestawianie diamentów ta...

30.12.2011
Zobacz więcej »