X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry diabeł

(13)
Angel Falls

Angel Falls

Anioły spadają z nieba i potrzebują Twojej pomocy! Nie chcesz chyba, ż...

09.04.2014
Zobacz więcej »
Devil's Leap 2

Devil's Leap 2

Prosto i na temat - jesteś diabełkiem i masz tylko jeden cel, zniszczy...

05.12.2013
Zobacz więcej »
Down to Hell 2

Down to Hell 2

Cel jest prosty - trzeba ubić potwora, póki ten siedzi w swoich pieles...

30.10.2013
Zobacz więcej »
Ninja Mu

Ninja Mu

Tym razem wcielasz się w ninję, którego zadaniem jest ochrona pewnej d...

09.09.2013
Zobacz więcej »
Heaven And Hell

Heaven And Hell

Weź udział w wojnie między piekłem a niebem. Wcielasz się w postać ani...

08.01.2013
Zobacz więcej »
Belial Chapter 2.5: The Beast Within

Belial Chapter 2.5: The Beast Within

Dalsze losy Beliala. Tym razem nasz bohater musi odnaleźć w sobie praw...

25.12.2012
Zobacz więcej »
Belial Chapter 2: Cause Of Chaos

Belial Chapter 2: Cause Of Chaos

Gra przygodowa z Belialem w roli głównej. Sterując jego postacią znajd...

24.12.2012
Zobacz więcej »
Doodle Devil

Doodle Devil

Masz do dyspozycji kilka podstawowych żywiołów i pierwiastków. Połącz ...

10.10.2012
Zobacz więcej »
Demon Shift

Demon Shift

Wciel się w postać małego diabełka i zbieraj dusze dla swojego pana. Ż...

02.10.2012
Zobacz więcej »