X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry dance

(15)
Dance Queen

Dance Queen

Ubierz królową tańca

24.10.2011
Zobacz więcej »
Dancers Coloring

Dancers Coloring

pokoloruj tancerki

24.10.2011
Zobacz więcej »
Dancing Gal

Dancing Gal

Wybierz ciuchy nadające się na taneczną galę.

26.07.2010
Zobacz więcej »
Dance Lady

Dance Lady

Wybierz fajne ciuchy dla tancerki.

24.07.2010
Zobacz więcej »
Dancer Krystal

Dancer Krystal

Wybierz poziom trudności puzzli i postaraj się ułożyć obrazek w jak na...

21.07.2010
Zobacz więcej »
Dancing Girl Dressup

Dancing Girl Dressup

Wybierz fajne ciuchy dla tej roztańczonej dziewczyny.

13.07.2010
Zobacz więcej »
Dance Floor Friends

Dance Floor Friends

Chwytaj muzykę w promień z Twojego serca, klikając w odpowiednim momen...

17.02.2010
Zobacz więcej »
Dance

Dance

Czas wybrać jakieś fajne ciuszki do tańca.

18.01.2009
Zobacz więcej »
Dance Match!

Dance Match!

Zapamiętaj świecące się pola oraz ich kolory i zaznacz je w określonym...

07.11.2008
Zobacz więcej »