X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry cukierki

(13)
Mia Cooking Chocolate Fudge

Mia Cooking Chocolate Fudge

Dołącz do Mii w jej kuchni i razem przygotujcie tradycyjne czekoladowe...

31.12.2014
Zobacz więcej »
Rzucanie cukierków

Rzucanie cukierków

Jesteś w szkole i rozdajesz cukierki - dla zabawy rzucasz cukierki do ...

28.08.2014
Zobacz więcej »
Candy Shooter 2

Candy Shooter 2

Candy Shooter 2 jest kontynuacją produkcji, w której zadaniem gracza j...

19.12.2013
Zobacz więcej »
Gluttonous Spider

Gluttonous Spider

Ten pajączek kocha słodycze i zrobi wszystko, żeby zdobyć choć kilka k...

12.11.2013
Zobacz więcej »
Candyland Collector

Candyland Collector

Postaraj się z całych sił i usuń z planszy możliwie największą ilość s...

07.10.2013
Zobacz więcej »
Frog Love Candy

Frog Love Candy

Nie wiedzieliście, że słodycze i żaby to zgrana para? Do tego stopnia,...

26.09.2013
Zobacz więcej »
Czerwony i Zielony

Czerwony i Zielony

Pan Czerwony i Pan Zielony są bardzo głodni - pomóż im zdobyć słodycze...

14.06.2013
Zobacz więcej »
Frozen Candy

Frozen Candy

Zbierz wszystkie cukierki z planszy. Strzelaj z magicnzej armatki i um...

28.12.2012
Zobacz więcej »
Oh, My Candy! Players Pack

Oh, My Candy! Players Pack

Dodatkowe poziomy do "Oh, My Candy!". Dostarcz cukierki do chomika. Do...

01.12.2012
Zobacz więcej »