X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry cube

(17)
Cube and Ball

Cube and Ball

Skacz po platformach i zbierz wszystkie bonusy. Wroga możesz wyelimino...

28.02.2012
Zobacz więcej »
Cubic Shot

Cubic Shot

Strzelaj kolorowymi kamieniami w odpowiednie obrazki. Oczyść planszę i...

24.12.2011
Zobacz więcej »
Cube blaster

Cube blaster

Zasiądź za sterami trzech statków(każdy w innym kolorze) i strzelaj do...

24.12.2011
Zobacz więcej »
Cube Crush

Cube Crush

Oczyść ekran z elementów, poprzez klikanie w grupy o takim samym kolor...

18.07.2011
Zobacz więcej »
Cube Me

Cube Me

Świetna platformówka w której wcielamy się w postać robota. Mamy możli...

24.12.2010
Zobacz więcej »
Cube Hunt

Cube Hunt

Przestawiaj klocki tak, aby obok siebie znalazły się przynajmniej trzy...

20.09.2010
Zobacz więcej »
Cube Craze

Cube Craze

Poruszaj kostką tak, aby zaliczyć wszystkie pola w celu ich usunięcia....

19.03.2010
Zobacz więcej »
Cube 3D

Cube 3D

Pokonaj plansze pełną przeszkód i dotrzyj do oznaczonego punktu. Stero...

29.10.2009
Zobacz więcej »
Cuber

Cuber

Pomyśl co trzeba zbudować aby kula nie zniknęła z ekranu. Musisz skons...

02.10.2009
Zobacz więcej »