X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry copter

(46)
Satellite Rescue

Satellite Rescue

Trwa wielka bitwa. Stajesz za sterami helikoptera wojskowego. Masz do ...

14.04.2012
Zobacz więcej »
Desert War

Desert War

Na pustyni trwa krwawa wojna. Zaangażowane są w nie wszystkie oddziały...

14.04.2012
Zobacz więcej »
Mathomics 2

Mathomics 2

Ocal miasto przed zagładą. Zniszcz spadające bomby i wpisz właściwe ko...

22.02.2012
Zobacz więcej »
Green Copter

Green Copter

Kultowa stara gra, z niesamowitą wprost grywalnością. Przypomnijmy - ...

01.02.2012
Zobacz więcej »
Army Copter

Army Copter

Zostań pilotem wojskowego śmigłowca i wypełnij powierzone ci zadanie. ...

30.01.2012
Zobacz więcej »
Air Transporter

Air Transporter

Zasiądź za sterami śmigłowca i postaraj się przenieść towar w wyznaczo...

31.08.2010
Zobacz więcej »
H-Fleet

H-Fleet

Zasiądź za sterami śmigłowca i wykonaj powierzone misje. Powodzenia!

26.07.2010
Zobacz więcej »
Heliguardian War

Heliguardian War

Zarządzaj swoją flotą powietrzną i zniszcz bazę wroga. Sterowanie mysz...

11.07.2010
Zobacz więcej »
Secure the Deck

Secure the Deck

Umieść załogę w wyznaczonych miejscach i zdobądź jak najwięcej punktów...

19.03.2010
Zobacz więcej »