X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry christmas

(33)
Christmas Tree Coloring

Christmas Tree Coloring

Stwórz choinkę swoich marzeń:)

22.12.2011
Zobacz więcej »
Christmas Gifts

Christmas Gifts

Pokoloruj prezenty tak jak sobie to tylko wymarzysz.

22.12.2011
Zobacz więcej »
Christmas Defense

Christmas Defense

Obroń swoje prezenty przed złymi stworami.Nie pozwól, aby zniszczyły T...

22.12.2011
Zobacz więcej »
Christmas Memo

Christmas Memo

Świąteczna gierka. Zaznaczaj pary leżące w jednej linii, zbieraj punkt...

06.12.2011
Zobacz więcej »
Christmas Ruby Room Escape

Christmas Ruby Room Escape

Ucieczka z pokoju, pełnego prezentów.

04.12.2011
Zobacz więcej »
Christmas Coloring 2

Christmas Coloring 2

Świąteczna kolorowanka z choinką.

03.12.2011
Zobacz więcej »
Christmas Game

Christmas Game

Zabawna gierka w świątecznym klimacie. Łącz elementy w trójki.

18.11.2011
Zobacz więcej »
Christmas Coloring Book

Christmas Coloring Book

Pokoloruj obrazek dostępnymi farbkami.

30.01.2011
Zobacz więcej »
Christmas Mystery

Christmas Mystery

Wydostań się ze świątecznego salonu.

02.01.2011
Zobacz więcej »