X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry chmury

(11)
Cloud Wars Sunny Day Extreme

Cloud Wars Sunny Day Extreme

Wysoko na niebie szykuje się poważne wyzwanie, bo chmury nie mogą się ...

12.09.2014
Zobacz więcej »
Cloud Wars

Cloud Wars

Przejmij kontrolę nad całym niebem, pozwoli na to epicka walka element...

06.05.2014
Zobacz więcej »
Cloud 9

Cloud 9

Jedynym marzeniem i celem życiowym Twojego bohatera jest dostanie się ...

28.03.2014
Zobacz więcej »
Birdie Hop-Hop

Birdie Hop-Hop

Most jest zepsuty, a grupa wędrownych "ptaków" musi przedostać się na ...

10.02.2014
Zobacz więcej »
Sky Park

Sky Park

Sky Park to gra polegająca na budowaniu i zarządzaniu parkiem rozrywki...

30.08.2013
Zobacz więcej »
Cloud Control

Cloud Control

Steruj chmurą i przejmij kontrolę nad innymi. Możesz przyłączać tylko ...

05.12.2012
Zobacz więcej »
Cloud Wars

Cloud Wars

Weź udział w wojnie chmurek. Twoim zadaniem będzie przejęcie wszystkic...

26.10.2012
Zobacz więcej »
Bratz Pet Corral

Bratz Pet Corral

Jedna z Bratz musi uratować wszystkie zwierzątka uwięzione na chmurkac...

30.08.2012
Zobacz więcej »
Sonic On Clouds

Sonic On Clouds

Sonic tym razem zamiast wykazywać się swoją ponadprzeciętną szybkością...

28.08.2012
Zobacz więcej »