X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry chicken

(13)
Chicken Attack

Chicken Attack

Twój dom został zaatakowany przez stado kurczaków. Stań w obronie włas...

22.03.2012
Zobacz więcej »
Chicken Chase

Chicken Chase

W Chicken Chase wcielamy się w hodowcę drobiu, który musi wykonywać po...

19.01.2012
Zobacz więcej »
Chicken Flu

Chicken Flu

Rosyjski sposób na ptasią grypę: shotgunem w ptaki!

23.09.2011
Zobacz więcej »
chicken shoot

chicken shoot

Umieść kurczaka w pudełku, poprzez strzelanie w przedmioty stojące na ...

27.08.2011
Zobacz więcej »
Chicken Factory

Chicken Factory

Przenoś jaja na samą górę i zgarnij jak najwięcej kasy! Sterowanie mys...

19.08.2010
Zobacz więcej »
Cooking Show Chicken Fried Rice

Cooking Show Chicken Fried Rice

Przygotuj pyszne danie zdobywając przy tym jak najwięcej punktów.

20.02.2010
Zobacz więcej »
Chicken Rampage

Chicken Rampage

Strzelaj z łuku do nadciągających kurczaków. Zdobądź jak najwięcej pun...

12.11.2009
Zobacz więcej »
Chicken Little In Theaters Now

Chicken Little In Theaters Now

Pomóż kurczakowi zdobyć jak najwięcej punktów w baseball. Sterowanie m...

01.11.2009
Zobacz więcej »
Chicken Goal

Chicken Goal

Strzel jak najwięcej goli! Użyj do tego celu kurzych jaj. Sterowanie m...

20.10.2009
Zobacz więcej »