X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry celebryci

(7)
Celebrity Bash

Celebrity Bash

Ty czy Kanye West i inne gwiazdy? Sprawdź, czyje pięści biją najmocnie...

19.03.2018
Zobacz więcej »
Bowling Defense

Bowling Defense

Jacyś okropni celebryci próbują odebrać ci Twoją własność, a konkretni...

07.11.2014
Zobacz więcej »
Celebrity Smackdown 3

Celebrity Smackdown 3

Wybierz jednego z czterech celebrytów i stań z nim do walki. Wal pięśc...

09.04.2012
Zobacz więcej »
Makijaż Britney

Makijaż Britney

Gra przeznaczona raczej dla żeńskiej części odbiorców. Teraz możesz zo...

25.03.2012
Zobacz więcej »
Naughty Starlets

Naughty Starlets

Dobry paparazzi to taki, który wie co fotografować i potrafi to zrobić...

01.11.2011
Zobacz więcej »
Kiss Mat

Kiss Mat

Jesteś na wielkiej imprezie celebrytów, na której aż roi się od papara...

22.08.2007
Zobacz więcej »
Celebrity Fight Club

Celebrity Fight Club

Przystąp do walki celebrytów! Wcielasz się w rolę boksera, który daje ...

21.07.2007
Zobacz więcej »