X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry budowa

(12)
Woodwork Builder the City

Woodwork Builder the City

Twoje zadanie nie będzie proste, bo do wybudowania jest całe miasto, a...

24.03.2015
Zobacz więcej »
Happy Builder

Happy Builder

Tytuł Budowniczego Roku jest w zasięgu Twoich możliwości, więc narzędz...

04.06.2014
Zobacz więcej »
Defend The Priest

Defend The Priest

Twoje zadanie na dziś jest bardzo proste - musisz chronić kapłana! Jak...

17.08.2013
Zobacz więcej »
Tower UP!

Tower UP!

Zbuduj swoją wieżę aż do nieba i z pomocą jej mieszkańców zdobywaj maj...

01.07.2013
Zobacz więcej »
Hammerin Harry

Hammerin Harry

Hammerin Harry to bardzo sympatyczna platfmormówka, gdzie wcielamy się...

03.08.2012
Zobacz więcej »
Builders Brawl

Builders Brawl

Budowlańcy to ludzie słynący z porywczego temperamentu. Często między ...

09.05.2012
Zobacz więcej »
Pipol Destinations

Pipol Destinations

Twoim zadaniem w tej grze jest budowa tunelu w taki sposób, by wszyscy...

29.04.2012
Zobacz więcej »
Tinysasters

Tinysasters

Teren, którym zarządzasz nieustannie nawiedzają katastrofy naturalne, ...

29.04.2012
Zobacz więcej »
Tower Bloxx

Tower Bloxx

Bierzesz udział w budowie nowego osiedla. Zasiadasz więc za sterami dź...

13.04.2012
Zobacz więcej »