X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry bieg

(24)
Night Shade

Night Shade

Jesteś walecznym ninja, który biegnie przed siebie i pokonuje wszystki...

28.10.2014
Zobacz więcej »
Pressure Crunch

Pressure Crunch

Ciśnienie ciągle rośnie, zbliża się do niebezpiecznego poziomu, a pira...

28.01.2014
Zobacz więcej »
Mad Pixel Run 2

Mad Pixel Run 2

Mad Pixel znowu musi trochę pobiegać, bo właśnie dostaliśmy kontynuacj...

11.12.2013
Zobacz więcej »
Cyber Rush

Cyber Rush

Zostajesz uwięziony w swoim własnym komputerze i wpadasz w cybernetycz...

05.12.2013
Zobacz więcej »
Piggy Super Run

Piggy Super Run

Ta świnka nie ma prostego życia, musi się bronić przed złym wilkiem i ...

27.11.2013
Zobacz więcej »
Japan Tsunami

Japan Tsunami

Japonię nawidziło trzęsienie ziemi i tsunami. Postaraj się uciec przed...

14.01.2013
Zobacz więcej »
Fluffy Runner

Fluffy Runner

Bohaterem gry jest królik Fluffy. Udał się on w długą drogę pełną skar...

10.01.2013
Zobacz więcej »
G-Switch

G-Switch

Biegaj po platformach i postaraj się nie wypaść z planszy. Postać raz ...

07.01.2013
Zobacz więcej »
60 Seconds Santa Run

60 Seconds Santa Run

Masz tylko sześćdziesiąt sekund na dotarcie do celu. Pomóż Świętemu Mi...

21.12.2012
Zobacz więcej »