X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry balloon

(20)
Balloon Math!

Balloon Math!

Gra w Dartsy, połączona z zadaniami matematycznymi.

19.07.2011
Zobacz więcej »
Balloon Fan

Balloon Fan

Napompuj balon w taki sposób, aby wzniósł się jak najwyżej.

17.07.2011
Zobacz więcej »
Balloons in Dream

Balloons in Dream

Przebijaj balony lotką do gry w dartsy. W grze jest limitowany czas, o...

30.03.2011
Zobacz więcej »
Balloon at the Mountain

Balloon at the Mountain

Przebij jak najwięcej przelatujących baloników i zdobądź jak najwięcej...

25.01.2011
Zobacz więcej »
Balloons

Balloons

Strzelaj do tarcz przyczepionych do balonów. Aby zdobyć dodatkowy czas...

22.10.2010
Zobacz więcej »
Balloon Madness

Balloon Madness

Zniszcz jak najwięcej balonów i zdobądź mnóstwo punktów. Sterowanie my...

08.08.2010
Zobacz więcej »
Balloon in a Wasteland

Balloon in a Wasteland

Strzelanka w stylu defense. Po katastrofie balonu lądujesz na pustkowi...

11.02.2010
Zobacz więcej »
Balloone

Balloone

Oczyść planszę klikając na grupy takich samych balonów. Zdobądź jak na...

30.07.2009
Zobacz więcej »
Balloon Cat

Balloon Cat

Rozpraw się z atakującymi Ciebie smokami i postaraj się zdobyć jak naj...

25.06.2009
Zobacz więcej »