X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry baby

(17)
Baby Kiss

Baby Kiss

Pocałuj dziewczynkę gdy jej mama nie widzi;)

22.01.2012
Zobacz więcej »
Baby Toys Room

Baby Toys Room

Znajdź ukryte w pokoju numery.

30.11.2011
Zobacz więcej »
Baby Bomber

Baby Bomber

Jako malutkie dziecko o dużej sile, przesuwaj pomidory, aby przygniotł...

30.11.2011
Zobacz więcej »
Baby Walk

Baby Walk

Chodzenie nie jest łatwe dla bobasa. Utrzymuj myszką równowagę i przej...

11.08.2011
Zobacz więcej »
Baby Budget

Baby Budget

Słodki bobasek do ubrania.

11.08.2011
Zobacz więcej »
Baby Dress Up

Baby Dress Up

Świetna zabawa dla tych co lubią dzieci. Ubieraj słodkiego bobaska.

05.08.2011
Zobacz więcej »
Baby Dinosaur

Baby Dinosaur

Pokoloruj małego dinozaura.

12.10.2010
Zobacz więcej »
Baby

Baby

Pokoloruj obrazek dostępnymi farbami.

23.09.2010
Zobacz więcej »
Baby Playpen

Baby Playpen

Zadbaj o wygląd małego dzieciaczka i wybierz mu fajne ubranka.

26.12.2009
Zobacz więcej »