X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry alien

(45)
Alien SOS

Alien SOS

Kosmita rozbił się na naszej planecie i teraz musi przedrzeć się przez...

28.09.2017
Zobacz więcej »
Alien Planet Escape

Alien Planet Escape

Wyobraź sobie przerażający świat kosmitów i ... wydostań się z niego, ...

05.03.2014
Zobacz więcej »
Jelly Alien

Jelly Alien

Pomóż wszytskim żelkom z kosmosu połączyć się w jedną całość - przetni...

18.06.2013
Zobacz więcej »
Pika And The Aliens

Pika And The Aliens

Pika musi wywalczyć sobie drogę przez obcy świat, by uwolnić swoich pr...

18.06.2013
Zobacz więcej »
Allied Assault

Allied Assault

Zostań pilotem kosmicznego statku i zniszcz atakujące Ciebie wrogie po...

19.12.2011
Zobacz więcej »
Alien Annihilation

Alien Annihilation

Zniszcz jak najwięcej statków obcych i zdobądź jak najwięcej punktów. ...

18.12.2011
Zobacz więcej »
Protostar

Protostar

Poznaj tajemnice sektora Delta. Kieruj swoim mysliwcem i walcz z wroga...

06.12.2011
Zobacz więcej »
Alien Loves Hamburgers

Alien Loves Hamburgers

Jako Kosmiczny Przybysz, musisz upolować krowę - w celu zrobienia pysz...

22.11.2011
Zobacz więcej »
Alien Crash

Alien Crash

Przygody, małego różowego ufoka.

17.11.2011
Zobacz więcej »