X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry alfabet

(15)
a2z

a2z

Literki alfabetu bardzo lubią towarzystwo swoich bliźniaków, więc jak ...

18.06.2015
Zobacz więcej »
Falling ABC

Falling ABC

Spadające abecadło jest grą, w której literki spadają z nieba, a zadan...

05.05.2015
Zobacz więcej »
Alphabet Hunter

Alphabet Hunter

Alfabet jest zazwyczaj bardzo przyjazny i dobrze zorganizowany, ale ty...

12.11.2014
Zobacz więcej »
Hidden Alphabets Parots

Hidden Alphabets Parots

Edukacyjna gra dla dzieci, w której musimy odnaleźć literki alfabetu u...

13.08.2012
Zobacz więcej »
Alphabet Stacker

Alphabet Stacker

Ułóż litery na planszy tak, aby te nie spadły. Jeżeli utrzymaja się pr...

11.08.2012
Zobacz więcej »
Uppercase Alphabet Train

Uppercase Alphabet Train

Gra edukacyjna dla najmłodszych, którzy właśnie uczą się pisać. Gra po...

20.07.2012
Zobacz więcej »
Mickey Mouse: Hidden Alphabets

Mickey Mouse: Hidden Alphabets

Idealna gra dla najmłodszych, dzięki której będą mogli poćwiczyć swoją...

12.06.2012
Zobacz więcej »
Kids Garden Room

Kids Garden Room

Znajdź na czas wszystkie litery alfabetu ukryte w pokoju!

07.11.2011
Zobacz więcej »
Kids Room

Kids Room

Znajdź literki alfabetu!

15.10.2011
Zobacz więcej »