X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.
Święty Mikołaj nigdy nie próżnuje i pracuje przez cały rok! Wcielając się w postać Mikołaja staraj się czynić jak najwięcej dobra.

gry Swięty Mikołaj

Ilość gier w tagu: 40

Święty Mikołaj nigdy nie próżnuje i pracuje przez cały rok! Wcielając się w postać Mikołaja staraj się czynić jak najwięcej dobra.

Santa's Ride

Santa's Ride

Pomóż nowoczesnemu;) Mikołajowi zebrać wszystkie prezenty nim skończy ...

19.12.2010
Zobacz więcej »
Santas Gift Matcher

Santas Gift Matcher

Pomóż Mikołajowi oczyścić planszę usuwając po trzy jednakowe prezenty....

18.12.2010
Zobacz więcej »
Santa Present Catch

Santa Present Catch

Pomóż Mikołajowi zebrać jak najwięcej prezentów;)

16.12.2010
Zobacz więcej »
Santa Clause on The Plane Coloring

Santa Clause on The Plane Coloring

Nadaj Mikołajowi trochę koloru;)

11.12.2010
Zobacz więcej »
Santa Operation Recovery Gifts

Santa Operation Recovery Gifts

Pomóż Świętemu Mikołajowi zebrać prezenty i nie daj się złapać duchowi...

01.12.2010
Zobacz więcej »
Santa Cross

Santa Cross

Mikołaj postanowił zamienić renifery na motocykl. Pomóż mu zebrać wszy...

04.08.2010
Zobacz więcej »
Reindeer Roundup!

Reindeer Roundup!

Pomóż Mikołajowi uśpić renifera;)

31.07.2010
Zobacz więcej »
Terry Christmas

Terry Christmas

Wystrzel kolesia siedzącego w wózku jak najdalej i pochwal się swoim w...

15.01.2010
Zobacz więcej »
Santa's Christmas

Santa's Christmas

Przestawiaj świąteczne elementy tak, aby obok siebie znalazły się przy...

29.12.2009
Zobacz więcej »