X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.
Święty Mikołaj nigdy nie próżnuje i pracuje przez cały rok! Wcielając się w postać Mikołaja staraj się czynić jak najwięcej dobra.

gry Swięty Mikołaj

Ilość gier w tagu: 40

Święty Mikołaj nigdy nie próżnuje i pracuje przez cały rok! Wcielając się w postać Mikołaja staraj się czynić jak najwięcej dobra.

Deep Freeze

Deep Freeze

Pokieruj Świętym Mikołajem tak, aby zlikwidował on wszystkie nieprzyja...

02.02.2012
Zobacz więcej »
Santa Jump

Santa Jump

Święty Mikołaj zgubił prezenty! Pomóż mu je zebrać skacząc po lodowych...

28.12.2010
Zobacz więcej »
Santa Jumping

Santa Jumping

Pomóż Mikołajowi uniknąć nadlatujących owoców! Sterowanie strzałkami.

28.12.2010
Zobacz więcej »
Xmas Truck Parking

Xmas Truck Parking

Zaparkuj świąteczną ciężarówkę w wyznaczonym miejscu;)

27.12.2010
Zobacz więcej »
Santa Secret

Santa Secret

Odkryj sekret Świętego Mikołaja;)

26.12.2010
Zobacz więcej »
Santa Clause Dress Up

Santa Clause Dress Up

Stwórz własnego Świętego Mikołaja;)

24.12.2010
Zobacz więcej »
Santa Kills Zombies

Santa Kills Zombies

Pomóż Mikołajowi zapewnić spokojne i bezpieczne święta! Rozwal wszystk...

23.12.2010
Zobacz więcej »
Travelling Santa Problem

Travelling Santa Problem

Pomóż Mikołajowi wyznaczyć najkrótszą drogę pomiędzy domami tak, aby w...

23.12.2010
Zobacz więcej »
Santa Gift Room

Santa Gift Room

Pomóż Świętemu Mikołajowi zebrać do worka właściwe prezenty. Czytaj li...

21.12.2010
Zobacz więcej »