X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry Find the Numbers

(24)
Lost Alphanumbers 4

Lost Alphanumbers 4

Odszukaj zagubione cyfry oraz litery. Powodzenia!

16.09.2010
Zobacz więcej »
Lost House Numbers 5

Lost House Numbers 5

Odszukaj wszystkie liczby znajdujące się na liście u dołu ekranu.

08.09.2010
Zobacz więcej »
Lost House Numbers 1

Lost House Numbers 1

Odszukaj wszystkie ukryte liczby znajdujące się na obrazku.

21.08.2010
Zobacz więcej »
Lost Alphanumbers 3

Lost Alphanumbers 3

Odszukaj zaginione cyfry.

19.08.2010
Zobacz więcej »
Lost Alphanumbers 2

Lost Alphanumbers 2

Odszukaj wszystkie ukryte liczby i przejdź do kolejnej planszy.

17.08.2010
Zobacz więcej »
Lost Numbers - Room

Lost Numbers - Room

Odszukaj wszystkie ukryte numery zanim skończy się czas.

12.08.2010
Zobacz więcej »
Hidden Numbers - Ottawa

Hidden Numbers - Ottawa

Odnajdź wszystkie ukryte numery znajdujące się na pocztówkach z Ottawy...

22.07.2010
Zobacz więcej »
Hidden Numbers - Madagascar

Hidden Numbers - Madagascar

Odszukaj wszystkie ukryte liczby w jak najkrótszym czasie.

08.06.2010
Zobacz więcej »
The Smurfs Find the Numbers

The Smurfs Find the Numbers

Znajdź i wskaż liczby od 1 do 25 w jak najkrótszym czasie!

04.06.2010
Zobacz więcej »