X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry Boże Narodzenie

(32)
Who Ate My Gingerbread!

Who Ate My Gingerbread!

Zawsze lubiłeś ozdabiać pierniczki, ale mama wyganiała cię z kuchni? N...

26.12.2017
Zobacz więcej »
Santa's Chimney Trouble

Santa's Chimney Trouble

Mikołaj musi dostać się do domu przez komin, ale ... trochę utknął i p...

25.12.2017
Zobacz więcej »
Super Hero Christmas Time

Super Hero Christmas Time

Pomóż Mikołajowi dostarczyć Boże Narodzenie do dzieciaków, ale pamięta...

22.12.2017
Zobacz więcej »
Christmas Dentist

Christmas Dentist

Każdy czasem potrzebuje pomocy stomatologa ... nawet Mikołaj i jego re...

22.12.2017
Zobacz więcej »
Flooded Village Xmas

Flooded Village Xmas

Wykop rzekę w mieście i poprowadź ją w taki sposób, żeby choinki mogły...

20.12.2017
Zobacz więcej »
Xmas Gift Shifter

Xmas Gift Shifter

W tym roku dostałeś bardzo odpowiedzialną pracę, musisz zapakować pude...

24.12.2013
Zobacz więcej »
Monkey GO Happy - Xmas Time!

Monkey GO Happy - Xmas Time!

Małpki w świątecznym wydaniu nadciągają! Tym razem musisz zapalić lamp...

24.12.2013
Zobacz więcej »
Santa Ver 2.011

Santa Ver 2.011

Pomóż mikołajowi unikać jego wrogów i rozdać wszystkie prezenty na cza...

24.12.2013
Zobacz więcej »
Santa Comming

Santa Comming

Święta nadchodzą, więc mikołaj musi być gotowy, co nie oznacza, że nie...

24.12.2013
Zobacz więcej »