X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gry 3D

(30)
UnLink

UnLink

UnLink to prosta, ale silnie uzależniająca gra logiczna, w której trze...

20.05.2014
Zobacz więcej »
Auto Smash 3D

Auto Smash 3D

Reckless City to bardzo niebezpieczne miejsce, o czym przekonała się p...

17.08.2013
Zobacz więcej »
Blueprint 3D

Blueprint 3D

Ciekawa gra logiczna. Musimy tak obracać trójwymiarowe obrazki, aby st...

05.10.2012
Zobacz więcej »
Dimension Diver

Dimension Diver

Przyjemna i kolorowa platformówka. Kierujesz postacią, która musi poko...

26.09.2012
Zobacz więcej »
3D Rally Racing

3D Rally Racing

Bierzesz udział w prawdziwym rajdzie samochodowym. Wybierz sobie maszy...

02.04.2012
Zobacz więcej »
3D Sky Castle Sliding

3D Sky Castle Sliding

Przesuwaj elementy tak, aby utworzyć jednolity obrazek.

18.12.2011
Zobacz więcej »
3D Maze Escape 2

3D Maze Escape 2

Przejdź przez trójwymiarowy labirynt.

28.11.2011
Zobacz więcej »
3D Choco Maze

3D Choco Maze

Znajdź wyjście i uwolnij czekoladową kulę.

20.09.2011
Zobacz więcej »