X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Najpopularniejsze gry

Evil Asteroids

Evil Asteroids

Przestawiaj wybrane planety w takie miejsca aby ich pole magnetyczne w...

28.12.2011
Zobacz więcej »
Galactic Tennis

Galactic Tennis

Sprawdź jak jesteś dobry w kosmicznej odmianie cymbergaja. Zdobądź wię...

02.01.2012
Zobacz więcej »
Ghost-Ball

Ghost-Ball

Postaraj się aby kulki nie wybiły Ciebie poza planszę i utrzymaj się j...

02.01.2012
Zobacz więcej »
Golphysics

Golphysics

Twoim zadaniem jest pokonanie różnego rodzaju oddziaływań i doprowadze...

02.01.2012
Zobacz więcej »
Granade Luncher

Granade Luncher

Ogarnij puzzle i stwórz fajną furę.

03.01.2012
Zobacz więcej »
Hidden Souvenirs

Hidden Souvenirs

Odszukaj przedmioty znajdujące się na liście u dołu ekranu.

03.01.2012
Zobacz więcej »
Ice Block

Ice Block

Przestawiaj lodowe bloki tak, aby obok siebie znalazły się przynajmnie...

03.01.2012
Zobacz więcej »
Square Snare

Square Snare

Twoim zadaniem jest zdobywanie punktów poprzez najeżdżanie na pojawiaj...

13.01.2012
Zobacz więcej »
Pumpkin Shop

Pumpkin Shop

Postaraj się przygotować dynię zgodnie z zamówieniem i zbierz jak najw...

13.01.2012
Zobacz więcej »