X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Nowe gry (18104)

Nan Zuma

Nan Zuma

Klasyczna Zuma, w której należy łączyć wystrzelone z armaty kule z tym...

08.02.2018
Zobacz więcej »
Mine Me Some Gold

Mine Me Some Gold

Twoje zadanie na dziś jest proste - wykop trochę złota i wydostań się ...

08.02.2018
Zobacz więcej »
Black Knight

Black Knight

Król zarządził, że jego poddani muszą płacić więcej podatków i ... wys...

06.02.2018
Zobacz więcej »
Gun Mayhem

Gun Mayhem

Mała plansza, dwóch zawodników i ... wielki test ich umiejętności - wy...

06.02.2018
Zobacz więcej »
Load Up And Kill

Load Up And Kill

Piła mechaniczna, wyrzutnik granatów czy może klasyczna strzelba? Wybi...

05.02.2018
Zobacz więcej »
Big Bad Ape

Big Bad Ape

Jesteś wielką małpą, prawie jak King Kong, którą ktoś bardzo mocno zde...

05.02.2018
Zobacz więcej »
Gold Digger

Gold Digger

Jak dużo złota jesteś w stanie wydobyć w minutę? Sprawdź się!

26.01.2018
Zobacz więcej »
Red-Ball 3

Red-Ball 3

Czerwony musi zrobić wszystko, żeby odzyskać ukochaną Różową, która zo...

26.01.2018
Zobacz więcej »
Cowboy Duel

Cowboy Duel

Wystrzelaj sobie drogę do tytułu ... najszybszej ręki Dzikiego Zachodu...

25.01.2018
Zobacz więcej »